Home / Nieuws / Wietgebruik bij jongeren neemt toe met de leeftijd

 

Uit recente onderzoeken is gebleken dat het wietgebruik toe neemt als ze ouder worden. Gemiddeld is er een groei tot hun 25e, daarna wordt het gebruik van wiet minder. Van de ondervraagde Nederlanders tussen de 15 en 64 jaar gaf ongeveer één op de 4 (26%) toe ooit cannabis te hebben gebruikt.

Scholieren

Ongeveer één op de twaalf scholieren gebruikt wiet, al is er wel een verschil tussen jongens en meisjes. Bij jongens tussen de 12 en 19 jaar ligt het percentage op 11%, bij meisjes in diezelfde leeftijdscategorie is dat 5%. Het percentage van scholieren die ooit wiet hebben gebruikt is ongeveer het dubbele. Van de actuele gebruikers had ongeveer de helft niet meer dan twee keer wiet gebruikt in de afgelopen twee maanden, zo’n 15% had tien keer over meer wiet gerookt in de afgelopen twee maanden.

Toename met de leeftijd

Hoe ouder de jongeren zijn, hoe groter de kans op drugsgebruik. Als we kijken naar de statistieken zien we dat het aantal drugsgebruik met de leeftijd oploopt. Tot een leeftijd van 25, daarna daalt het aantal gebruikers juist weer. Hier zijn een aantal redenen voor. Als de jongeren 18 jaar oud zijn mogen ze legaal wietzaadjes kopen, dit zorgt ervoor dat het dus makkelijker wordt om wiet te gebruiken. Maar ook de jeugdwerkeloosheid in Nederland speelt mee, het aantal jeugdwerklozen is vrij hoog en daardoor zitten veel jongeren overdag thuis. Onder de jeugdwerklozen zit ook een grote groep depressieve jongeren, omdat zij wel willen werken maar geen geschikt werk vinden.

aba