Home / Over jeugdwerkloosheid.nl

 

Ondanks dat het steeds beter gaat met de Nederlandse economie, is het nog niet helemaal klaar met de crisis. In begin 2015 is de werkloosheid gedaald. De voornaamste reden hiervan is de afname in beroepsbevolking. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er op dit moment 633.000 mensen werkloos in Nederland, dit is een werkloosheidspercentage van 7,1%.

werkloosheid nl

Onder jongeren is het procentueel erger gesteld. In 2014 was het werkloosheidspercentage in Nederland onder de 15 tot 25- jarige beroepsbevolking 17,8%. Ondanks dat dit een daling betreft ten opzichte van de 18.7% in 2013, is dit niet voldoende. De overheid zet zich dan ook steeds meer in om de werkloosheid onder jongeren te verminderen.  Dit werpt dan ook zijn vruchten af want  In de afgelopen 2 jaar zijn maar liefst 23.000 jongeren geplaatst bij een werkgever op een baan, leerwerkplek of stage. Daarnaast zijn 9000 jongeren voorbereid op een opleiding of werk.

Europa kampt zelfs met een werkloosheidspercentage onder de jeugd van meer dan 20%. Echter is er veel verschil in de jeugdwerkloosheid binnen de lidstaten van de EU. In Spanje en Griekenland is bijvoorbeeld één op de twee jongeren werkloos, studeert niet of loopt geen stage. Dit resulteert in hoge kosten. Duitsland daarentegen heeft een jeugdwerkloosheid van slechts 7,6%

Ondanks dat de overheid en zelfs Europa zich steeds meer inzet is het nog steeds erg moeilijk voor jongeren om een geschikte plaats te vinden in de arbeidsmarkt. Hoe graag de jeugd ook zou willen werken, de banen liggen momenteel niet voor het oprapen.

shutterstock_125935055

Natuurlijk wordt er van alles aan gedaan om ook de jeugd aan het werk te krijgen, zodat we niet hoeven te spreken van een verloren generatie. Het kabinet heeft een sociaal akkoord, maar is dat wel zo sociaal voor de jeugd? Er zijn jongerenvakbonden, de gemeenten proberen jongeren aan banen te helpen, evenals overige instanties. Hoe dat gaat én hoe het verder zit met jeugdwerkloosheid in Nederland en in andere landen valt allemaal op jeugdwerkloosheid.nl te lezen.

 
Share this page