Home / Nieuws / Minder jeugdwerkloosheid dankzij ‘vut 62 plus’

 

ouderen vutWe weten allemaal dat onze pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd naar 67 jaar om onze pensioenen in de toekomst veilig te stellen. We kunnen het zien als een economisch noodzakelijk kwaad. Als iedereen werk zou hebben in Nederland, zou het geen probleem lijken om door te werken tot je 67e.

Maar helaas kunnen we spreken van een behoorlijke werkloosheid onder de jeugd. En die jeugd zou dolgraag het werk willen en kunnen doen van de mensen die zich moeten opladen en motiveren om van hun 62e tot 67e nog even te blijven werken. We zouden kunnen zeggen dat de ouderen het werk bezet houden voor de jongeren. Terwijl de ouderen dat misschien liever ook niet willen.

Tijdelijke innovatieve vut-regeling

Er is wellicht een oplossing: een innovatieve tijdelijke vut-regeling voor de nog werkende 62-plussers waardoor jongeren sneller kunnen doorstromen en banen kunnen vinden. De eerste vraag die zal rijzen is: wat kost dat dan wel niet, zo’n vut-regeling? Nu worden er hoge uitgaven gedaan voor re-integratie en andere instellingen om het werken tot je 67e vol te houden. Bovendien is de overheid ook veel geld kwijt aan een grote groep werkloze ouderen. Dus in verhouding hoeft zo’n vut-regeling niet veel te kosten. Geld pompen in het creëren van banen heeft in deze economische tijd ook niet echt zijn vruchten af geworpen. Dus het geld kan beter geïnvesteerd worden door de arbeidsmarkt op een andere manier te stimuleren. En daar zou deze vut-regeling wellicht een hele goede andere oplossing voor zijn.

De Wet Werk en Zekerheid biedt geen oplossing voor het probleem dat oudere werknemers banen voor jongeren bezet houden

Win-win voor iedereen

Een dergelijke vut-regeling voor 62-plussers zou voor iedereen goed uit pakken. Jongeren kunnen aan het werk, de ouderen hoeven niet tot hun 67e door en werkgevers kunnen op deze manier hun personeelsbestand makkelijker verjongen (en dus hun personeelskosten minder hard zien stijgen).

De jeugd heeft immers de toekomst, is het gezegde nu eenmaal. Dus waarom niet op deze manier hiermee aan de slag?